|   | 

Assessment Center - na czym polega i jak się przygotować?

Kandydujesz na stanowisko pracy i zastanawiasz się, czym jest Assessment Center? Rozwiejemy twoje wątpliwości! Dowiedz się więcej na temat wielowymiarowego procesu oceny kompetencji, poznaj działanie tego systemu i sprawdź, jakie są największe zalety takiej metody rekrutacji.

Co to jest Assessment Center?

Według podstawowej definicji Assessment Center to nowoczesna metoda rekrutacyjna, która polega na wielowymiarowej ocenie kompetencji kandydatów na pracowników. Uczestnicy owego procesu są obserwowani, a następnie oceniani przez obiektywnych, przeszkolonych sędziów, których nazywa się asesorami. Dotyczy to zarówno stanowisk specjalistycznych i kierowniczych, jak i wykonawczych – w każdej z tych sytuacji można sprawdzić przygotowanie do wypełniania służbowych obowiązków.

Podczas sesji Assessment Center zaproszeni kandydaci wykonują przedstawione im zadania. W jednej sesji bierze zwykle udział od czterech do ośmiu osób, choć zdarzają się także sesje indywidualne. Kilku asesorów – przedstawicieli danej firmy, konsultantów personalnych i specjalistów z działu HR – ocenia poszczególne kompetencje kandydatów. Każda umiejętność musi zostać zweryfikowana przynajmniej przez dwa zadania, jej poziom oceniają zaś niezależnie minimum dwaj asesorzy.

Na czym polega Assessment Center?

Przykładowe zadania w trakcie sesji Assessment Center obejmują:gry symulacyjne – grupowe zadania, gdzie kandydaci wcielają się w wylosowane role (np. managera czy specjalisty) i usiłują zrealizować wskazane im cele na drodze współpracy. Oceniane są wówczas komunikatywność, asertywność, umiejętności negocjacyjne oraz konkretne efekty,koszyk zadań (ang. in basket) – wykonywanie indywidualnego polecenia na podstawie dostarczonych informacji. Problem wymaga szybkiego rozwiązania i sprawdza, czy kandydat poradzi sobie pod presją czasu z nadmiarem zadań. Oceniane są także m.in. umiejętności prioretyzacji czy delegowania,dyskusje – ważne dla oceny umiejętności miękkich,prezentacje – indywidualnie wygłaszane wystąpienia na określony temat, które pozwalają ocenić porządkowanie informacji, komunikatywność czy działanie w stresowych sytuacjach,studia przypadku (ang. case studies) - wspólna lub samodzielna analiza podanego problemu w firmie, która powinna prowadzić do wypracowania rozwiązania. Ważne są tutaj przygotowanie merytoryczne, zdolności analityczne i szybkie podejmowanie decyzji.

Kandydaci są oceniani przez pracowników przy pomocy formularzy; kluczowe jest wypełnianie szczegółowo opisanych wskaźników. Nierzadko wykorzystywane są także kwestionariusze psychologiczne, w tym testy inteligencji czy osobowości.

Jakie zalety ma Assessment Center? Rekruter ocenia kandydata na podstawie realizacji konkretnych działań. Nie musi ślepo ufać deklaracjom zapisanym w CV; liczy się bowiem praktyka.Możliwe jest sprawdzenie kompetencji miękkich. W trakcie rozmowy rekrutacyjnej zwykle nie ma ku temu okazji – Assessment Center pozwala zweryfikować umiejętności kandydata w warunkach pracy grupowej czy pod presją czasu.Można łatwo porównać umiejętności różnych kandydatów na to samo stanowisko.Ocena jest obiektywna i sprawiedliwa – jest to możliwe dzięki wielowymiarowym zadaniom i obecności niezależnych od siebie obserwatorów.Kandydaci na stanowisko zyskują szansę poznania warunków pracy, o którą się ubiegają. Mogą przy tym zweryfikować, czy atmosfera w firmie oraz zakres obowiązków im odpowiadają.

Adam

Specjalista IT

Zobacz również

Jak działać w internecie, żeby promować swoją markę? Do czego potrzebne jest Ci pozycjonowanie? Czy nowe media pomogą wzrastać Twojej firmie? Jaki sprzęt jest Ci potrzebny do biura? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz na naszej stronie.

Cytat

It's still magic even if you know how it's done.

Terry Pratchett, A Hat Full of Sky